Zgromadzamy się w imię Pana Jezusa Chrystusa. Mt 18,20

 

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa:

ul. Królowej Jadwigi 16 I p. (róg Małe Garbary)  w każdą niedzielę o godz. 10.00 nauczanie i o godz. 11.00 kazanie

 

NOWE KAZANIA

 

2018_02_11 1Kor 9,12-27 Józef West

 

2018_02_04 Schodzenie do Egiptu Iz 30 Josh West

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Pismo Święte
Wierzymy, że całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga.  Ono jest naszym ostatecznym autorytetem.
2Tm 3,15-17


Bóg
Wierzymy, że jest jeden prawdziwy Bóg, który stworzył cały wszechświat. 1Kor 8,6
Wierzymy w Trójcę czyli wierzymy że wszechmocny Bóg jest równocześnie Ojcem, Synem, i Duchem Świętym. Oni są jednym. Znaczy to, że Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg.  1J 5,7; 1Tm 3,16 ; 1J 5,20


Grzech
Wierzymy, że przez upadek Adama i Ewy grzech i śmierć przyszły na całą ludzkość.  Rz 5,12; 1Kor 15,21-22
Wierzymy, że każdy stanie przed Bogiem na sądzie. 2Tm 4,1; Kaz 12,14
Wierzymy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć zawiera też drugą śmierć, czyli wieczne i literalne Piekło, które jest konkretnym i realnym miejscem. Rz 6,23; Obj 21,8; Ps 9,18


Jezus Chrystus
Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem objawionym w ciele. 1Tm 3,16; J 1,1; 1J 5,20
Wierzymy, że Jezus umarł na krzyżu po to, aby zbawić grzeszników i odkupić ich od potępienia. 1Tm 1,15; Ga 3,13
Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.  1Tm 2,5; 1J 2,1; J 14,6


Zbawienie
Wierzymy, że zbawienie jest z łaski Bożej, a nie z dobrych uczynków. Ef 2,8-9; Tt 3,5; Rz 11,6
Wierzymy, że odpuszczenie grzechów jest możliwe tylko przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa. Dz 10,43; 1J 1,9; 2,12
Wierzymy, że każdy aby być zbawionym, musi  narodzić się na nowo z Ducha przez słowo Boże. J 3,3-5; 1P 1,18; J 1,12


Chrzest
Wierzymy, że każdy nowo narodzony wierzący powinien zostać ochrzczony przez zanurzenie jako symbol śmierci i zmartwychwstania do nowego życia. Mt 28,19-20; Dz 10,43-47; Rz 6,1-4.


Uświęcenie
Wierzymy, że człowiek wierzący jest powołany do świętości i do odstąpienia od zła i od grzechu.  Ef 2,10; 2Tm 2,19; 1P 2,11; 1Tes 5,22
Wierzymy, że zbawienie jest wieczne. Wierzący mogą stracić korony i nagrody, ale on sam jest zachowany przez Chrystusa. J 10,27-29; Rz 8,31-39; Flp 1,6; 1Kor 3,11-15; 2J 1,8


Przyszłość
Wierzymy, że Jezus przygotuje miejsce dla swoich w niebie i, że w każdej chwili On może przyjść by pochwycić wszystkich zbawionych do Siebie. J 14,6; Flp 3,20
Wierzymy, że Jezus wróci na tę ziemię, aby królować w Jerozolimie przez 1000 lat.  2Tm 4,1; Obj 20,1-7