Zgromadzamy się w imię Pana Jezusa Chrystusa. Mt 18,20

 

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa: ul. Łazienna 24  w każdą niedzielę o godz. 10.00

 

Zdrowie jest najważniejsze...

Zdrowie jest najważniejsze - świadectwo Mariusza Rapickiego.pdf

 

Możliwe, że kilkanaście lat temu, zgodziłbym się z tym, popularnym stwierdzeniem, że to
zdrowie i dostatek, są w życiu najważniejsze...
Mniej więcej w tamtym czasie, zdecydowałem się poważnie przemyśleć; co jest, albo może
raczej; co powinno być dla człowieka najważniejsze? Doszedłem do przekonania, że aby to
rozstrzygnąć, konieczne jest znalezienie PRAWDZIWEJ (tzn. zgodnej z realną
rzeczywistością), odpowiedzi na trzy proste pytania:


1. Skąd jesteśmy i skąd wziął się ten świat?
2. Kim jesteśmy i w jakim celu istniejemy?
3. Dokąd zmierzamy?


Zorientowałem się, że wszystkie potencjalne możliwości odpowiedzi, w istocie sprowadzają
się do tylko dwóch podstawowych:
Jedna z możliwości:
Jesteśmy wynikiem ewolucji materii, efektem działania ślepego przypadku, w chaosie
zdarzeń fizycznych i chemicznych, przebiegających samoistnie w nieożywionej materii.
Rezultatem działania, bezosobowych praw rządzących (niedawno jeszcze uważaną za
"wieczną") materią. Od pierwszych aminokwasów, powstałych w "prebiotycznej zupie" -
błotnistej kałuży skalnego pyłu, do "pierwszej przypadkowej komórki" "około 3.700.000.000
lat temu", “przypadkowo” potrafiącej się namnażać... Następnie, stopniowo, dzięki
przypadkowym mutacjom, “ukierunkowanemu doborowi naturalnemu" i "cudownie twórczym"
własnościom materii, przez "miliardy lat", do "małpoluda" i w końcu człowieka... W skrócie: od
pierwszego prekursora - "przodka" - minerału - skały-kamienia, przez błotnistą kałużę
skalnego pyłu, "zupę prebiotyczną", pierwszą komórkę, świat roślin, świat zwierząt, do
człowieka...
Jeśli tak, to jesteśmy tylko przypadkowym zlepkiem komórek, a choroby i śmierć, czy to się
nam podoba czy nie, muszą być uważane za błogosławieństwo, bo stanowią motor
napędowy ewolucji - ginące organizmy (maszyny biologiczne, którymi w takim przypadku
jesteśmy), ustępują miejsca "doskonalszym pokoleniom" następców..... Wtedy, nasze życie,
nie ma większego sensu, niż egzystencja np. muchy... Istniejemy dla samego istnienia.
Dlatego, jedyne co warto robić, to w miarę możliwości, korzystać "z tej przypadkowej okazji
świadomego zaistnienia"; egoistycznie czerpiąc z życia przyjemności, a unikając przykrości i
przede wszystkim nie myśląc o śmierci, może wtedy nawet nie zauważymy, że już
nadeszła... "zgaśnie światło" i... koniec...
Pojęcia moralności, dobra i zła, tracą obiektywność i sens, bo można je odnosić jedynie do
istniejących warunków i okoliczności. Wszystko co ponad to, stanowi tylko zbędny i
szkodliwy balast, przesąd, zabobon zaburzający i hamujący swobodny postęp ewolucji:
"Gdyby naprzykład ludzie rozwijali się w tych samych warunkach co pszczoły, to
bardzo jest prawdopodobnem, że niezamężne samice na wzór pracownic uważałyby za
święty obowiązek zabijać swych braci, matki zaś starałyby się niszczyć swe płodne
córki i nikt nie brałby im tego za złe, ani nie starał się temu zapobiec."
Karol Darwin "O Pochodzeniu człowieka", Bibljoteka Dzieł Naukowych, Warszawa 1936,
strona 120.
(Pisownia oryginalna.)
Jeśli taka jest prawda, to bądźmy szczerzy i nie oszukujmy sami siebie; zarówno my, jak i
nasze jeszcze żywe dzieci i wnuki, zmierzamy wprost do nicości, niebytu. To jedynie tylko
kwestia, krótszego lub dłuższego czasu, czasu który mija bardzo szybko...
Prawdziwym celem i końcem, nie jest nic innego, jak tylko grób i rozpad, a początkiem
umierania - już chwila poczęcia... Życie, jest tylko drogą wiodącą do tego celu, jest tylko
oczekiwaniem na śmierć...

Druga z możliwości:


Jesteśmy dziełem osobowej, wszechpotężnej, wszechwiedzącej istoty, poprzez akt
stworzenia (kreacji) z niczego, całego, kompletnego wszechświata, z w pełni wykształconym
światem zwierząt i roślin, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami... Wtedy choroby i śmierć
nie byłyby potrzebne, natomiast powstałoby pytanie, czy zostały one przez domniemanego
stworzyciela celowo wprowadzone, czy też stało się to wbrew jego intencji, oraz czy ten
aktualny stan, w przyszłości pozostanie już bez zmiany?
W tym przypadku, to kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, zależałoby od zamiaru
domniemanego stworzyciela. Jednak zamiaru tego, w żaden sposób, nie moglibyśmy się
sami domyślić! Chociaż, jak wiadomo, ludzie na całym świecie, próbują to robić, wymyślając
różne, mniej lub bardziej obłudne i oszukańcze, a zawsze bezwartościowe i nie mogące
pomóc religie, jako własny sposób na przypodobanie się nieznanemu bogu i zbliżenie do
niego. Jest oczywiste, że jedynie sam Prawdziwy Bóg, gdyby rzeczywiście istniał i zechciał,
mógłby nam objawić; kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i czego od nas oczekuje, i to w
możliwie przystępny dla naszych ograniczonych umysłów sposób, przekazując ludzkości, już
u jej zarania, pewien zbiór informacji, adresowanej do każdego człowieka indywidualnie.
Wtedy mógłby też wymagać, aby ludzie Go szukali, chwalili, oddawali należną cześć i
poddawali się Jego woli...
Wbrew dość rozpowszechnionym przekonaniom (tzw. teistyczny ewolucjonizm - twierdzący,
że "stworzyciel" w "niedostrzegalny sposób", "przez miliardy lat" kierował ewolucją), obie
przedstawione możliwości wzajemnie się wykluczają. Nie ma żadnego sposobu na ich
pogodzenie, lub wybiórcze połączenie (więcej o tym, w dalszej części tego opracowania):
Albo prawdą jest ewolucja, albo prawdą jest stworzenie... Albo Bogiem jest ślepy przypadek,
albo świadomy, działający celowo, inteligentny umysł... Albo śmierć, jest błogosławieństwem,
albo przekleństwem...
Celem jest albo śmierć, albo (być może) życie...
Bardzo szybko zauważyłem, że archaiczna, dziewiętnastowieczna “teoria ewolucji” Darwina
(w rzeczywistości korzeniami sięgająca starożytnej filozofii greckiej), sformułowana wtedy,
gdy biologia zaledwie stawiała swoje pierwsze, nieśmiałe kroki, a wiedza o żywej komórce
była tak naiwna, że nie dorównywała nawet wiedzy dzisiejszego ucznia szkoły podstawowej,
nie radzi sobie z wyjaśnieniem powstania życia. Zresztą Darwin wcale nie zajmował się tym
zagadnieniem. Próbowali tego jego następcy, jednak do dziś bez spodziewanego efektu, w
postaci jakiejkolwiek sprawdzalnej eksperymentalnie - doprowadzającej do, choćby
najprostszej, żywej komórki - teorii. Sam Darwin zajmował się wyłącznie już istniejącym
życiem, i to jedynie na zasadzie powierzchownych, obserwacji, rozważań myślowych i
filozoficznych. Jednak nawet w tym zakresie, do dnia dzisiejszego, brak oczekiwanych,
mogących potwierdzić tę teorię, dowodów, w postaci skamieniałości, niezliczonych,
koniecznych form przejściowych i "nieudanych wariantów" organizmów. Bez tego, cała
"teoria ewolucji" ma wydumany i życzeniowy charakter - jest jedynie konstrukcją myślową,
opierającą się tylko na przekonaniu i ślepej "wierze"...
Podobnie wygląda zagadnienie pochodzenia wszechświata. Jeszcze niedawno oficjalna
nauka z całym przekonaniem dowodziła, że "materia jest wieczna", a kosmos ewoluował "od
zawsze". Dziś, "teoria wielkiego wybuchu" (ang. Big-Bang) opowiada o powstaniu kosmosu
"z nicości", "w której" "sam z siebie", "około 13.799.000.000 lat temu", "bezprzyczynowo",
"zaistniał" "punkt osobliwości" i następnie "bezprzyczynowo" "wybuchł", doprowadzając do
"wyprodukowania" przestrzeni, czasu, materii i oddziaływań - praw natury, które "samoistnie"
"wyewoluowały do znanego nam wszechświata. Jednak teoria ta, zawiera nieusuwalne
sprzeczności: Czy coś, może samoistnie powstać z niczego? W fizyce, realnie obserwujemy
jedynie przejścia od materii do energii i odwrotnie (E=m c
2) tzn. materia nigdy nie znika bez
śladu, ani nie powstaje z niczego. Wszelkie teorie na temat możliwości samoistnego
przejścia od nicości do istnienia są spekulacjami, niemożliwymi do doświadczalnego
potwierdzenia, gdyż aktualnie wszędzie jest "coś", tzn. materialny wszechświat... Zresztą
budowa samego tylko układu słonecznego, lub pochodzenie i niezwykła specyfika Księżyca,
są niemożliwe do pełnego i rzetelnego wyjaśnienia w oparciu o teorię wielkiego wybuchu,
nawet po przyjęciu "na wiarę", kolejnych serii fantastycznych, wymyślnych, hipotetycznych,
niezwykle nieprawdopodobnych, "szczęśliwych przypadków" i "zdarzeń", jako domniemanych
faktów historycznych...
Czy ktoś, znajdując np. pułapkę na myszy na Księżycu, stwierdziłby, że "samoistnie
powstała", "wyewoluowała" przez "miliardy lat"? Siląc się przy tym, na wymyślne teorie, które
mogłyby kogoś o tym przekonać? Czy też powiedziałby raczej, że oto znalazł ślad, po
działającej celowo, świadomej, inteligentnej istocie?
Tymczasem o mózgu człowieka, którego pojedyncza komórka (jeden ze 100 miliardów
neuronów), jest tak skomplikowanym mechanizmem, że do dziś nie wiadomo do końca jak
działa (a co dopiero mówić o próbie zbudowania jej sztucznej, żywej, organicznej imitacji),
ewolucjoniści mówią, i każą wierzyć, że to "jakoś tak samo z siebie powstało"...
Warto zauważyć, że aktualnie w laboratoriach, przy zastosowaniu całego potencjału
współczesnej wiedzy, technologii chemicznej i inteligencji naukowców, udaje się w ściśle
kontrolowanych warunkach, uzyskać w sztuczny sposób, z mineralnych składników, tylko
najprostsze białka, złożone najwyżej z kilku aminokwasów (tzw. eksperyment Stanleya
Millera i kolejne), będących mieszaniną form, co do budowy, lewo i prawoskrętnych.
Odpowiada to pozostałości po organizmie rozpuszczonym np. w silnym kwasie solnym... Jest
to tylko klarowny, przezroczysty płynny roztwór... Porównanie go do żywej komórki, to tak,
jak porównanie, kompletnie wyposażonego budynku do rozrzuconych, potłuczonych i
przypadkowo zróżnicowanych cegieł, bez jakiegokolwiek istniejącego, choćby tylko zaczątku
planu projektu, jakiejkolwiek instrukcji typu DNA... Nadto, część z tych "cegieł" i tak nie
nadawałaby się do budowy, gdyż w żywych komórkach są wyłącznie aminokwasy odmiany
lewej... Jednak nawet to porównanie, nadal jest zbyt optymistyczne, bo komplikacja komórki,
do dziś nie zbadana, jest wprost nieprawdopodobnie większa, niż nowoczesnego nawet
budynku. Bardziej przypomina całkowicie zautomatyzowaną, komputerowo sterowaną
fabrykę...
Nawet, gdyby naukowcom udało się zbudować (podrobić) z podstawowych, mineralnych
składników analogiczną do istniejących, żyjącą komórkę, dowiedliby jedynie tego, że takie
osiągnięcie wymaga działania inteligentnej istoty - niezwykle zdolnego, wykształconego, o
ogromnej wiedzy i mającego wspaniale wyposażone laboratorium naukowca, oraz planu
budowy - wzorca konstrukcji żywej komórki...
Wątpliwości nasilają się, gdy bliżej przyjrzeć się skali komplikacji żywej materii. Życie
biologiczne w pewnym stopniu podobne jest do technologii komputerowych; żywy organizm,
w najprostszym przypadku (pojedyncza komórka), składa się co najmniej z dwóch
podstawowych składników:
- software - oprogramowanie - DNA - informacja - składnik niematerialny (“duchowy”),
zapisany cyfrowo na materialnym nośniku, w postaci chemicznego łańcucha aminokwasów,
za pomocą "czteroznakowego alfabetu" - zasad azotowych - "liter" kodu, w kształcie
podwójnej spirali. Programuje on do najdrobniejszego szczegółu całość konstrukcji, m.in.
plan przestrzenny budowy komórki, poszczególne, zróżnicowane organy wewnętrzne,
różnorodność białek składowych, kształt, pełnione funkcje, instrukcje technologiczne
procesów chemicznych, urządzenia energetyczne - generatory, mechanizmy przesyłu i
odbiorniki. Urządzenia transportu wewnętrznego i zewnętrznego, systemy utrzymania
ciśnienia wewnętrznego (nawet do kilkudziesięciu atmosfer!), systemy komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej, systemy przetwarzania informacji, logika nadzoru nad niezwykle
skomplikowanymi procesami, oraz zabezpieczenia przed grożącą śmiercią organizmu, utratą
kontroli nad poszczególnymi systemami... Instrukcje dalszego rozwoju - wzrostu i podziału -
namnażania, systemy samonaprawcze, systemy obronne, systemy samouczące się np.
nabywania odporności i adaptacji do zmian środowiska - tzw. mikroewolucja (np. oporność
bakterii na antybiotyki, powstanie bogactwa organizmów złożonych w obrębie rodzaju, np.
zróżnicowanie psowatych), to tylko niektóre z tych, o których dziś wiadomo...
Gęstość informacji zapisanej w DNA to około 1x10
12 Gigabajtów/cm3 (jedynka i 12 zer), to
wartość zupełnie nieosiągalna dla pamięci komputerowych, przewyższająca je setki bilionów
razy...
- hardware - materialne "oprzyrządowanie" - ciało komórki, sterowane przez software,
zbudowane i wytworzone wg zapisanego w DNA projektu....
Jedno bez drugiego nie ma sensu, dlatego oba składniki: software i hardware, musiały
powstać w sposób jednoczesny, kompletny, skoordynowany, zgodny (kompatybilny) i
funkcjonalny - uruchomiony, działający - żywy i dostosowany do warunków otoczenia ....
Najmniejszy błąd, niedopasowanie lub niesprawność oznaczałyby śmierć komórki...
Przy czym; nikt nigdy nie widział samoistnego dopisywania się dodatkowej, wartościowej i nie
pochodzącej od innego organizmu, informacji do istniejącego DNA... Obserwuje się jedynie
przypadki utraty i zniekształcenia informacji (powodujące mutacje), podobnie, jak ma to
miejsce w technice informatycznej... Z obserwacji wiemy, że pierwotnym źródłem każdej
nowej i wartościowej, w postaci pisma czy też kodu programu komputerowego zapisanej
informacji, jest zawsze i bez żadnego wyjątku, inteligentny, samoświadomy twórczy umysł...
(Automatyczne systemy komputerowe - np. "samouczące się" - są w stanie pozyskiwać i
przetwarzać informacje samoczynnie, oraz modyfikować swoje działanie, ale pierwotnie do
ich skonstruowania i oprogramowania jest konieczny inteligentny, świadomy umysł, tu:
programisty - twórcy - człowieka).
Materia nieożywiona, wbrew oczekiwaniom, nie posiada "cudownych zdolności" do
samoorganizowania się, a zorganizowana, przez działalność żywych organizmów, i
pozostawiona sama sobie, wraca do stanu dezorganizacji. Przekonujemy się o tym naocznie;
zorganizowane ciała umierających organizmów, po śmierci rozpadają się, a wytwory ludzkiej
technologii psują się i niszczeją. Nikt nigdy nie widział naturalnego procesu w odwrotnym
kierunku...
Tę obserwację, w fizyce wyraża tzw. druga zasada termodynamiki.
W praktyce, to że z nieożywionej materii, nie powstaje samorzutnie życie, stanowi podstawę
technologii sterylizacji, a starożytna, grecka "teoria samorództwa" życia, została obalona
przez Louis Pasteur'a...
Wreszcie, gdyby teoria ewolucji była rzetelnie naukowo dowiedzioną prawdą, wtedy nie
miałaby określenia "teoria", ale nazywałaby się "prawem ewolucji", a tak, pozostaje tylko
niepotwierdzoną hipotezą o filozoficznym, "życzeniowym" charakterze...
Biorąc to wszystko pod uwagę nasuwa się wniosek, że teoria ewolucji to zachowująca
jedynie pozory naukowości fantastyka popularno-naukowa (science fiction), to zakłamany,
utrzymywany terrorem propagandy i wprost religijnego fanatyzmu i ślepej “wiary” jej
wyznawców, pseudonaukowy zabobon, swego rodzaju urojenie, ideologiczny kolos na
glinianych nogach...
Ponieważ ideologia ta, na bazie ludzkich wysiłków, próbuje rozstrzygnąć zagadnienia Boga i
Początku Rzeczy, zastrzeżonych dotąd wyłącznie dla światowych religii, sama stała się jej
rodzajem - jest religią lewicowości, agresywnego, wojującego, fanatycznego i
fundamentalistycznego ateizmu...
Jej owocami są: komunizm (Marks i Engels uważali, że ewolucjonizm stanowi potwierdzenie
ich “teorii walki klas”), nazizm - narodowy socjalizm (Niemcy jako nadludzie), eksterminacja
przeciwników "postępowych ideologii", ludobójstwo “niższych ras”, eugenika (zabijanie
upośledzonych umysłowo i genetycznie), eutanazja (zabijanie nieproduktywnych), aborcja
(zabijanie niechcianych), erozja wszelkich zasad i norm moralnych wykształconych
wcześniej, w chrześcijańskim kręgu kultury zachodniej, a teraz wypieranych systematycznie
przez darwinistyczne “prawa dżungli”... W szczególności, w prawodawstwie darwinizm
owocuje tzw. "pozytywizmem prawniczym", wychodzącym z założenia, że Boga nie ma i
dlatego prawo naturalne i tradycyjna moralność, nie mają żadnego znaczenia. Najwyższy
autorytet stanowi prawo państwowe, niczym nie skrępowane na podległym sobie obszarze.
W efekcie, tylko w XX wieku, ponad 170 mln ludzi zostało zamordowanych w masowym,
zorganizowanym terrorze, legalnych wg prawa pozytywistycznego, reżimów państwowych,
realizujących oparte o darwinizm zbrodnicze ideologie...
Wyznawcy religii ewolucji, skutecznie blokują swobodę badań naukowych. Naukowcy, którzy
odważą się podważyć dogmat ewolucji i naturalizmu metodologicznego, w konfrontacji z
powszechnie lewicowymi mass mediami i środowiskami uniwersyteckimi, ryzykują szykany i
własne kariery, jako niepokorni “myślozbrodniarze”... W szczególności na wydziałach biologii
uniwersytetów praktykuje się mniej lub bardziej zawoalowaną indoktrynację, rodzaj tresury,
politycznej poprawności, tak aby wpoić w umysły studentów autocenzurę, w rodzaju: "Jeśli w
swoich badaniach, pomyślisz, że dostrzegasz ślad inteligentnego projektu - wiedz, że to jest
absolutnie niemożliwe, to tylko złudzenie, twój umysł cię oszukuje...".
Ktokolwiek przyjmuje "teorię ewolucji" jako realność, robi to na własną odpowiedzialność i
ryzyko osobistego poniesienia konsekwencji swojego wyboru...
Drążąc te zagadnienia dalej, nabrałem przekonania, że w grę wchodzi tylko druga z
możliwości: Prawdą może być tylko STWORZENIE i OSOBOWY STWÓRCA - BÓG.
Teraz uwagę zwróciłem na poszukiwanie, wspomnianego wyżej, spodziewanego zbioru
informacji - Objawienia Stwórcy, przekazu dla jego inteligentnych stworzeń - ludzi...
Aby nie postąpić pochopnie, wziąłem pod uwagę wszystkie powszechnie znane zbiory
informacji, mogące potencjalnie pochodzić od Stwórcy, tj. Biblię, Koran, buddyjskie i inne
księgi wschodu...
Ponieważ znany nam wszechświat; jego logiczność, konsekwentność, matematyczny
porządek, organizacja, celowość i stabilność rządzących nim praw; astronomii, fizyki, chemii,
biologii..., nie może być sprzeczny z charakterem Objawienia jego Stworzyciela (gdyż i
wszechświat i prawdziwe objawienie pochodzą z Umysłu tego samego Boga), tylko Biblia i
Koran kwalifikowały się do dalszych rozważań i lektury...
Dalej okazało się, że tylko w Biblii występują proroctwa - zapowiedzi zdarzeń na długo przed
tym, zanim zaistniały w historii, na tyle sprecyzowane, że możliwa jest ich późniejsza
weryfikacja... Np. Piąta Księga Mojżeszowa (Powtórzonego Prawa) rozdział 18 wersety 18-
19, zapowiada Jezusa na około 1450 lat przed Chrystusem... Psalm 22 jest proroctwem
Dawida, o przeżyciach krzyżowanego Jezusa, na około 1000 lat przed Chrystusem...
Podobnie w Księdze Izajasza w rozdziale 53, na około 720 lat przed Jezusem...
Tylko Biblia przedstawia Boga jako m.in. nie mającego początku, ani końca, Stworzyciela
materii i czasu, wszechobecnego, wszechwiedzącego i wszechpotężnego, niezmiennego, nie
kłamiącego, zawsze sprawiedliwego, zawsze dotrzymującego obietnic, nie zmieniającego
zdania, miłującego dobro i nienawidzącego zła. Jest absolutnie doskonały, czysty - Święty...
W Objawieniu Jana (Apokalipsie Jana) w rozdziale 11 werset 9 zapowiada, że w przyszłości
ludność całego świata, "na żywo", z najwyższą uwagą i obawą oglądać będzie sceny
rozgrywające się na ulicy Jerozolimy... Czyli zapowiedź rodzaju telewizji satelitarnej czy
internetu, a jednocześnie potwierdzenie nadzwyczajnej roli ziemi Izraela i Miasta Dawida w
historii świata czasów końca..... W rozdziale 13 wersety 16-17 jest napisane, że w czasach
ostatecznych, zbliżającego się końca tego świata, ludzie będą indywidualnie numerowani (co
pierwszy raz w historii nastąpiło dopiero w niemieckim obozie śmierci Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau) i, że bez tego numeru, nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać,
co aktualnie już zaczyna mieć miejsce - wprowadzono numery: ID, NIP, PESEL... i inne, a w
najbliższych planach są: mikrochipy wszczepiane pod skórę, likwidacja obrotu gotówkowego
i pełna, globalna kontrola "on line", za pomocą zautomatyzowanych systemów
komputerowych i internetu...
Biblia uderza bezpośrednio w teorię ewolucji, oraz mówi i wielokrotnie wspomina o globalnym
potopie (tzw. kolumna geologiczna i zawarte w niej skamieniałości dokumentują nie "miliardy
lat" ewolucji, ale straszliwy kataklizm globalnego potopu, który pogrzebał świat zwierząt i
roślin w warstwach osadów - skał osadowych):
"Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i
przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny, zalany wodą,
zginął."
(Biblia Warszawska - BW)
(http://biblia.info.pl/biblia.html)
"Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody, i w wodzie
stanęła przez słowo Boże; Przez które ówczesny świat, zalany wodą, zginął."
(Uwspółcześniona
Biblia Gdańska - UBG)
(http://biblia-online.pl/Biblia/UwspolczesnionaBibliaGdanska)
2. List Piotra 3:5-6
"Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co
widzialne, nie powstało ze świata zjawisk."
(BW)
"Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie
powstało z tego, co widzialne."
(UBG)
List do Hebrajczyków 11:3
"Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od
stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na
swoją obronę, Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu
dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce
pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi."
(BW)
"To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia
świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego że poznawszy Boga, nie
chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich
bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli;"
(UBG)
List do Rzymian 1:20-22
"Którzy mówią do drewna: Ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: Ty mnie zrodziłeś!
Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, (...)."
(BW)
"Którzy mówią do drewna: Ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: Ty mnie zrodziłeś. Obrócili się
bowiem do mnie plecami, a nie twarzą. (...)"
(UBG)
Księga Jeremiasza 2:27
"A On (Jezus), odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku
stworzył mężczyznę i kobietę? (...) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie
przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili
się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, I nie spostrzegli się, że
nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego."
(BW)
"A on (Jezus) im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich
mężczyzną i kobietą? (...) A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak
bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w
którym Noe wszedł do arki; I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak
będzie i z przyjściem Syna Człowieczego."
(UBG)
Ewangelia Mateusza 19:4, 24:37-39
Biblia stwierdza, znany dziś w nauce fakt, że ciała organizmów żywych (w odróżnieniu od
wytworów ludzkiej technologii), budują się z najprostszych, powszechnie dostępnych w
glebie składników podstawowych, oraz że oprócz materii ("hardware") konieczny jest
dodatkowy składnik niematerialny ("software"), pochodzący (przynajmniej na samym
początku) od świadomego umysłu:
“Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia.
Wtedy stał się człowiek istotą żywą.”
(BW)
"Wtedy PAN Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I
człowiek stał się żywą duszą."
(UBG)
Pierwsza Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju, Genesis) 2:7
Wszystko to zostało napisane na 2000 do 3500 lat przed zaistnieniem odpowiednich
okoliczności w historii.....
Ocenia się, że w Biblii jest łącznie około 750 proroctw, w tym większość o Jezusie.
Proroctwa dzielą się na te, które się wypełniły i te, które jeszcze oczekują na wypełnienie w
nadchodzącej przyszłości. Nie ma kategorii proroctw "niewypałów"...
Na dzień dzisiejszy około 84% proroctw już się wypełniło...
Biblia została spisana przez ponad 44 różnych ludzkich autorów, od pasterzy, do królów, na
przestrzeni 15 wieków, w różnych miejscach i językach rozległych obszarów Bliskiego
Wschodu i Cesarstwa Rzymskiego, a mimo to zachowuje spójność, brak w niej
sprzeczności...
Jej treść jest bardzo ściśle osadzona w realiach geograficznych i historycznych świata. Jest
przekazem uniwersalnym, który ma być, i jest tłumaczony powszechnie na wszystkie języki
świata, może być implementowany w każdej kulturze i cywilizacji, wbrew powszechnej opinii,
nie propaguje religii i zachowań religijnych.
Wyznawcy, zbawienie otrzymują jako darmowy, niezawodny dar, aktem łaski samego Boga,
alternatywą jest sąd, na którym jeden grzech - złamanie zakazu Boga, skutkuje
nieodwołalnym potępieniem (Rz 6:23, Jak 2:10).
W Biblii, dla zbawienia, Bóg oddaje życie, za swoich wyznawców.
Dla porównania, Koran, twierdzący sam o sobie, że jest po Torze (Starym Testamencie)
Żydów i po Ewangelii (Nowym Testamencie) Chrześcijan, trzecim, ostatecznym i jedynym nie
zniekształconym objawieniem Allah'a (3:4) - nie zawiera żadnych weryfikowalnych proroctw.
Był pisany przez jednego ludzkiego autora, w okresie kilkudziesięciu lat, i jest pełen
sprzeczności (np. sury pokoju pisane w Mekce (2:109, 29:46, 60:9) i sury miecza pisane w
Medynie (9:5, 9:29, 61:5)). Allah jest zmienny, nieprzewidywalny, dopuszczający podstęp,
zdradę i oszustwo -"cel uświęca środki" (2:106, 9:1, 16:101)... Wskazuje swoim wyznawcom
jedyną pewną drogę do Ogrodów Szczęścia (cielesnego "raju" (55:11-39, 76:12-23, 78:32-
40)), którą jest oddanie życia w aktywnej walce z niewiernymi (4:74)...
Treść Koranu robi wrażenie nieustannego, monotonnego powtarzania, nie jest osadzona w
realiach geograficznych, ani historycznych. W dużej części zawiera ślady nadzwyczaj
zniekształconych i poplątanych relacji biblijnych, wplecionych w tekst zasadniczy i
powtarzanych wielokrotnie i w różnych zestawieniach...
Jest przekazem ekskluzywnym, autoryzowanym tylko w języku arabskim, tłumaczenia mają
jedynie charakter poglądowy. Dla implementacji wymaga zmiany kultury, języka i cywilizacji
na koraniczną - islamską, bezwzględnie propaguje religię i zachowania religijne.
Wyznawcy, na zbawienie muszą zasłużyć swoimi uczynkami, oddanie życia za Allaha daje
pewność zbawienia, alternatywą jest sąd, polegający na ważeniu, wg uznania Allaha,
"dobrych" i "złych" religijnych uczynków (101:7-12).
W Koranie, dla zbawienia, wyznawcy oddają życie, za swojego Allaha.
W tej sytuacji, po rozważeniu, jedynie Biblia, jako m.in. zdecydowanie bardziej wyrazista, z
jasną, czytelną narracją, przeznaczoną dla wszystkich narodów i cywilizacji, wpisana w
weryfikowalne realia geograficzne i historyczne, a co najważniejsze mająca niezwykłe oznaki
ponadnaturalności przekazu, mogła stanowić przedmiot dalszego zainteresowania...
Gruntowna lektura pozwala stwierdzić, że jej treść jest ukierunkowana na objawienie
ludzkości Syna Bożego, jako Stworzyciela, Pana, Odkupiciela i Zbawiciela, który w Nowym
Testamencie wciela się w Jezusa z Nazaretu (Ewangelia Jana rozdział 1).
Starotestamentowy JHWH (Jahwe, Jehowa) - JA JESTEM, JESTEM (Ten Który Jest,
Wiekuisty) - PAN (Bóg) - SŁOWO (gr. logos - m.in.: słowo, myśl, koncepcja, projekt,
mądrość wszechświata, wszechwiedza...) - SYN BOŻY - JEZUS CHRYSTUS - to osoba
Trójjedynego Boga; Ojca i Syna i Ducha Świętego, centralna postać całej Biblii (Ksiega
Rodzaju 1:1, Ewangelia Jana 1:1, Księga Wyjścia 3:14, Ewangelia Jana 8:24, 14:7-11, 1. List
Jana 5:7-8).
Gdyby, opisany w Nowym Testamencie, Jezus z Nazaretu w rzeczywistości nie istniał, to
Biblia utraciłaby swój podstawowy cel, zostałaby ostatecznie skompromitowana...
Bez Jezusa z Nazaretu, ludzkość nie miałaby nadziei - każdy człowiek zostałby
nieodwołalnie potępiony przez Świętego-Bezgrzesznego Boga, bo każdy grzeszy:
"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod
niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni."
(BW)
"I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego
ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni."
(UBG)
Dzieje Apostolskie 4:12
"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek
Chrystus Jezus,"
(BW)
"Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;"
(UBG)
1. List do Tymoteusza 2:5
"Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie
masz ani jednego."
(BW)
"Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma
ani jednego."
(UBG)
List do Rzymian 3:12
"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym."
(BW)
"Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie
Chrystusie, naszym Panu."
(UBG)
List do Rzymian 6:23
"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że
Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz."
(BW)
"Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych,
będziesz zbawiony."
(UBG)
List do Rzymian 10:9
Według Biblii, tylko sam Stworzyciel człowieka, Bóg - Jezus mógł rozwiązać problem
grzechu, i nie było żadnego innego sposobu, jak tylko zabicie niewinnego, bezgrzesznego
Baranka Bożego - Jezusa, biorącego na siebie i winy i karę należną grzesznikom ze
wszystkich pokoleń całej ludzkości:
"Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi
grzech świata."
(BW)
"A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata."
(UBG)
Ewangelia Jana 1:29
"Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli
można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty."
(BW)
"A odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech
mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty"
(UBG)
Ewangelia Mateusza 26:39
"On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy
grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was."
(BW)
"On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla
sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni."
(UBG)
1. List Piotra 2:24
"Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy kto grzeszy, jest
niewolnikiem grzechu. (...) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi
będziecie."
(BW)
"Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest
sługą grzechu. (...) Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni."
(UBG)
Ewangelia Jana 8:34,36
“A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd
pozostajecie w waszych grzechach.”
(Biblia Tysiąclecia - BT)
(http://biblia.info.pl/biblia.html)
"A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich
grzechach."
(UBG)
1. List do Koryntian 15:17
Dlatego kluczowe było upewnienie się; czy opisany w Nowym Testamencie, wcielony Bóg
Syn Boży - Słowo - Jezus z Nazaretu - Chrystus jest postacią historyczną, i czy jego
ukrzyżowanie, zabicie za grzech - bunt ludzkości, oraz cielesne zmartwychwstanie, są
realnymi zdarzeniami historycznymi...
Dzięki Bogu, tak właśnie jest!!!
Istnieje wiele naukowych opracowań na ten temat.
Dla przykładu, jedno z nich, dostępne także w PDF, w internecie:
Josh McDowell "Sprawa zmartwychwstania"
(np: https://przyjaznawiedza.files.wordpress.com/2013/10/josh-mcdowell-sprawa-zmartwychwstania.pdf )
Historyczność Jezusa z Nazaretu, jego życie, śmierć, a co najważniejsze -
zmartwychwstanie (które stanowi "niepodrabialną pieczęć", znak, gwarancję i
potwierdzenie przyjęcia od samego Boga), w świetle istniejącego, zebranego i
pochodzącego z różnych źródeł materiału dowodowego, jest nie mniej bezdyskusyjna
jak historyczność np. Napoleona Bonaparte, Bolesława Chrobrego czy Sokratesa.
Jest nie do podważenia!
W obliczu takich ustaleń, nie pozostaje nic innego, jak tylko uznanie, że Biblia rzeczywiście
jest przekazem, zbiorem informacji ponadnaturalnej, pochodzącej od Stworzyciela i jako
taka, z całym przekonaniem może być nazwana Słowem Bożym. Dlatego, w dalszej części
opracowania, Biblia stanowi najwyższy, godny zaufania autorytet:
"Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą."
(BT)
"Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą."
(UBG)
Ewangelia Jana 17:17
Bóg w swoim Słowie wskazuje jedyną istniejącą drogę zbawienia - jedynego Zbawiciela –
Jezusa - Syna Bożego. Zbawienie uwalnia tych, którzy mu zaufali od kary i sądu:
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.(...) Kto wierzy w niego, nie będzie
sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię
jednorodzonego Syna Bożego."
(BW)
"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (...) Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie
wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."
(UBG)
Ewangelia Jana 3:16,18
"Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby
umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?"
(BW)
"I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i
umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?"
(UBG)
Ewangelia Jana 11:25-26
"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie."
(BT)
"Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko
przeze mnie."
(UBG)
Ewangelia Jana 14:6
"I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był
zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom."
(BW)
"A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A
oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom."
(UBG)
Dzieje Apostolskie 16:30-31
"Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu,
uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A
świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne a to życie jest w Jego Synu. Ten
kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia."
(BT)
"Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę,
bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał
nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu.
12Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego,
nie ma życia."
(UBG)
1. List Jana 5:10-12
"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz
gniew Boży ciąży na nim."
(BW)
"Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży
zostaje na nim."
(UBG)
Ewangelia Jana 3:36
Ten, kto nie uznaje Jezusa za wcielonego Boga Wszechmogącego, nie może być zbawiony:
"Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: "JESTEM, KTÓRY JESTEM", i dodał: "Tak powiesz
synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.""
(BT)
"Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela:
JESTEM posłał mnie do was."
(UBG)
Księga Wyjścia (Druga Księga Mojżeszowa, Exodus) 3:14
"Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie,
że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach waszych."
(BT)
"Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja
jestem, umrzecie w swoich grzechach."
(UBG)
Ewangelia Jana 8:24
Śmierć nie jest końcem, a niezbawieni - nie zapisani w Księdze Życia - będą sądzeni z
uczynków i potępieni. O realności grzechu i sądu, przekonuje dane od Boga sumienie:
"A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,"
(BW)
"A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd;"
(UBG)
List do Hebrajczyków 9:27
"I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem
pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i
małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga
żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich
uczynkami było napisane w księgach. (...) I jeśli ktoś nie był zapisany w księdze
żywota, został wrzucony do jeziora ognistego."
(BW)
"I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i
niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed
Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według
tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków.
(...)I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia."
(UBG)
Objawienie Jana (Apokalipsa Jana) 20:11-12, 15
"Wykazują oni (poganie - niewierzący), że treść Prawa wypisana jest w ich sercach,
gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian
ich oskarżające lub uniewinniające."
(BW)
"Oni to (poganie - niewierzący) ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za
poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających);"
(UBG)
List do Rzymian 2:15
Żadne "dobre” czy religijne uczynki, w obliczu Boga, nie mogą pomóc:
"(...) I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec
Boga, jako że dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo żaden człowiek nie może
dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa
znajomość grzechu."
(BT)
"(...), aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z
uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest
poznanie grzechu."
(UBG)
List do Rzymian 3:19-20
"Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach wymaganych przez
Prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia
wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa."
(BT)
"Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane:
Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze Prawa."
(UBG)
List do Galatów (Galacjan) 3:10
"Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie,
ponosi winę za wszystkie."
(BT)
"Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym
wszystkich."
(UBG)
List Jakuba 2:10
"Jezus mu rzekł: (...) Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg."
12
(BT)
"Lecz Jezus mu odpowiedział: (...) Nikt nie jest dobry, tylko jeden – Bóg."
(UBG)
Ewangelia Marka 10:18
"(...), a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata."
(BT)
"(...), a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona; wszyscy opadliśmy jak liść, a
nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr."
(UBG)
Księga Izajasza 64:5 (64:6)
Bóg zbawia grzeszników:
"Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma."
(BW)
"Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy."
(UBG)
1. List Jana 1:8
"Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A
jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie."
(BW)
"Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. A jeśli robię to, czego
nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka."
(UBG)
List do Rzymian 7:19-20
"Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na
świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy."
(BW)
"Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby
zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy."
(UBG)
1. List do Tymoteusza 1:15
Boże prawdy nie mają względu na ludzkie "prawo demokracji", mówiące, że to większość ma
rację. Wręcz przeciwnie, Boża prawda jest domeną tylko niewielu:
"Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga,
która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest
brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją
znajdują."
(BW)
"Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi
na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska
droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują."
(UBG)
Ewangelia Mateusza 7:13-14
Słowo Boże oświadcza, że Bóg stworzył świat bez chorób i śmierci (ta prawda wyklucza
wszelki teizm ewolucyjny). Choroby, śmierć i wszelkie niedogodności życia, to efekt
późniejszego, a jakże powszechnego dziś, buntu pierwszych ludzi - pierwszych rodziców:
"Dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć,
i w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli"
(BT)
"Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też
na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli."
(UBG)
List do Rzymian 5:12
Zbawieni zmartwychwstaną w nowych, doskonałych, nieśmiertelnych ciałach:
"Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się
nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus
istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg
wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi,
pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem
Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w
Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi [tak] pozostawieni, wraz z nimi
będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze
będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami."
(BT)
"A nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak
inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych,
którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że
my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam
Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie
powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki,
w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się
wzajemnie tymi słowami."
(UBG)
1. List do Tesaloniczan 4:13-18
"Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu
Ojca mego jest wiele mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę
przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i
wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli."
(BW)
"Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest
wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. A
gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście, gdzie ja
jestem, i wy byli."
(UBG)
Ewangelia Jana 14:1-3
"Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i do serca
ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
(BW)
"Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do
serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
(UBG)
1. List do Koryntian 2:9
"A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć."
(BW)
"A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć."
(UBG)
1. List do Koryntian 15:26
Już Stary Testament zapowiada cielesne zmartwychwstanie, ale też wskazuje stojącego za
nim, żyjącego Odkupiciela (Wybawcę) - Syna Bożego:
14
"Lecz ja wiem, że Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki
skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy
ujrzą, nie kto inny; moje nerki już mdleją z tęsknoty."
(BT)
"Wiem bowiem, że mój Odkupiciel żyje i że w ostateczny dzień stanie na ziemi. A choć moja skóra
się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę Boga. Ujrzę go ja sam, ujrzą go moje oczy, a nie kto inny, choć
moje nerki zniszczały w moim wnętrzu."
(UBG)
Księga Hioba (Joba) 19:25-27
Jeśli wolno nam, ostroznie i nieśmiało, na zmartwychwstanie spojrzeć z perspektywy
współczesnej, mizernej ludzkiej wiedzy, techniki i technologii, wydaje się, że być może
będzie ono swego rodzaju "wgraniem" zachowanego przez Stworzyciela "sofware'u" (ludzkiej
świadomości własnego JA - duszy i ducha, łącznie z zachowaną "bazą danych" - pamięcią
umysłu zmarłego człowieka), do nowego "hardware'u" - nowego nieśmiertelnego ciała, o
zupełnie niewyobrażalnych możliwościach. Podobnych do tych, jakimi dysponował
zmartwychwstały Jezus, który przenikał przez ściany, pojawiał się i znikał, pokonując
natychmiastowo duże odległości (Ew. Jana 20:19, Ew. Łukasza 24:31)....:
“Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym
będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy
go takim, jakim jest.”
(BW)
"Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy
jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest."
(UBG)
1. List Jana 3:2
Będzie też nowy, doskonały, pozbawiony ułomności wszechświat:
"I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia
przeminęły, i morza już nie ma."
(BW)
"Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia
przeminęły i nie było już morza."
(UBG)
Objawienie Jana (Apokalipsa Jana) 21:1
"(...) sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani
smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I
rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to,
gdyż słowa te są pewne i prawdziwe."
(BW)
"(...) sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie
będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający
na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są
wiarygodne i prawdziwe."
(UBG)
Objawienie Jana (Apokalipsa Jana) 21:3-5
To oczywiste, że Stworzyciel Wszechświata, dysponuje zupełnie niewyobrażalnymi, dla
naszych słabych umysłów, "technologiami":
"Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? (...)"
(BW)
"Czy jakakolwiek rzecz jest za trudna dla PANA? (...)"
(UBG)
Pierwsza Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju, Genesis) 18:14
Taka przyszłość czeka ludzi zbawionych, a zbawienie daje osobiście Bóg, przez swego
Syna, Jezusa Chrystusa (Chrystus - Mesjasz – Zbawca - Wybawiciel - Ratownik), tylko z
łaski, nie z uczynków. Jest to Boży, natychmiastowy dar, darmowy prezent dla tych, którzy
uwierzą, zaufają Jego Słowu (Biblii) - Jezusowi, pragnących w wieczności być w Jego
obecności, i poproszą o ten dar Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa, który na krzyżu sam
przyjął karę za ich wszystkie grzechy (przeszłe, obecne i przyszłe), za grzechy tych którzy
Mu zaufali:
"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest
darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił."
(BT)
"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków,
aby nikt się nie chlubił."
(UBG)
List do Efezjan 2:8-9
"On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy
grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was,"
(BW)
"On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla
sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni."
(UBG)
1. List Piotra 2:24
"I (Jezus) rzekł mi: "Stało się. Jam jest Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja
pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. (...) i będę mu Bogiem, a on będzie
mi synem."
(BT)
"I (Jezus) powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja
spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. (...) i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie
synem."
(UBG)
Objawienie Jana (Apokalipsa Jana) 21:6-7
"A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa
Chrystusa, którego posłałeś."
(BW)
"A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś,
Jezusa Chrystusa."
(UBG)
Ewangelia Jana 17:3
"Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali
chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata."
(BW)
"Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę,
którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata."
(UBG)
Ewangelia Jana 17:24
Wierzącego Bóg zbawia, uwalnia od kary za grzechy tylko za życia, już teraz (zauważ: czas
przeszły i teraźniejszy dokonany!), raz na zawsze:
"O tym napisałam do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że
macie życie wieczne."
(BT)
"To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie
wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego."
(UBG)
1. List Jana 5:13
"Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa,"
(BW)
"Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa;"
(UBG)
List do Rzymian 5:1
"A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to
nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia - łaską
bowiem jesteście zbawieni - razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach
niebieskich - w Chrystusie Jezusie,"
(BT)
"Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; I
to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście
zbawieni; I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie
Jezusie;"
(UBG)
List do Efezjan 2:4-6
"Dziękując Ojcu, (...) Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa
Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów."
(BW)
"Dziękując Ojcu, (...) Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego
umiłowanego Syna; W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów."
(UBG)
List do Kolosan 1:12,13-14
Bóg uznaje też wierzącego w Jezusa Chrystusa za całkowicie sprawiedliwego (tak jakby
wierzący nigdy nie zgrzeszył) - przypisując mu sprawiedliwość Syna - Jezusa:
"On (Bóg) to dla nas grzechem uczynił Tego (Jezusa), który nie znał grzechu, abyśmy
się stali w Nim sprawiedliwością Bożą."
(BT)
"On (Bóg) bowiem tego (Jezusa), który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim
stali się sprawiedliwością Bożą."
(UBG)
2. List do Koryntian 5:21
"I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę,
która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary,"
(BW)
"I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest
przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;"
(UBG)
List do Filipian 3:9
Raz otrzymanego Zbawienia nie można utracić:
"Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego
słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki,
i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad
wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy."
(BW)
"Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. Moje owce słuchają
mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie
wydrze ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może
wydrzeć ich z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy."
(UBG)
Ewangelia Jana 10:26-30
"Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże."
(BW)
"Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże."
(UBG)
List do Rzymian 11:29
Cała chwała za zbawienie człowieka należy się tylko Bogu:
"Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja
go wskrzeszę w dniu ostatecznym."
(BW)
"Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym."
(UBG)
Ewangelia Jana 6:44
"A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to
jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Bo tych, których przedtem
znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był
pierworodnym pośród wielu braci; A których przeznaczył, tych i powołał, a których
powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił."
(BW)
"A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są
powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też
przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma
braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił,
a których usprawiedliwił, tych też uwielbił."
(UBG)
List do Rzymian 8:28-30
Wierzący są świadomi obrzydliwości grzechu w oczach Boga. Im bardziej są dojrzali, tym
bardziej sami brzydzą się nim, i choć są wolni od kary, tym skuteczniej w nowej, odrodzonej
przez Ojca naturze pragną go unikać. Widocznym przejawem żywej, wzrastającej wiary,
odrodzenia (nowonarodzenia), dojrzałości i Bożego (Ducha Świętego) działania w
odrodzonej naturze, są ich uczynki:
"Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy
orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem
za grzechy nasze (...)"
(BW)
"Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u
Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. I on jest przebłaganiem za nasze grzechy (...)"
(UBG)
1. List Jana 2:1-2
"Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, A w
członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi,
uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w
członkach moich. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?"
(BW)
"Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inne
prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa
grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała
śmierci?"
(UBG)
List do Rzymian 7:22-24
"Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie."
(BW)
"Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie."
(UBG)
List Jakuba 2:17
Objawienie Słowa Bożego, Biblii jest kompletne i zamknięte. Nie wolno go zmieniać, nie
wolno do niego nic dodawać, ani niczego odejmować:
"Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od
tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedziałem
przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od
tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!"
(BW)
"Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam
głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby
wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty."
(UBG)
List do Galacjan (Galatów) 1:8-9
"Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś
dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeżeli ktoś ujmie
coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze
świętego miasta, opisanych w tej księdze."
(BW)
"Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego,
dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego
proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są
opisane w tej księdze."
(UBG)
Objawienie Jana (Apokalipsa Jana) 22:18-19
Bóg nie jest bogiem religii (rytuałów, tradycji, obrzędów, uroczystości, miejsc, organizacji...):
"Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani
w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. (...) Lecz nadchodzi godzina i teraz
jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i
Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy
mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie."
(BW)
"Jezus powiedział do niej: Kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w
Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. (...) Ale nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi
czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy będą go czcić.
Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie."
(UBG)
Ewangelia Jana 4:21,23-24
"Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie, Daremnie mi jednak
cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi,"
(BW)
"Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode
mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi."
(UBG)
Ewangelia Mateusza 15:8-9
Bóg nie mieszka w świątyniach i nie służy się mu na religijny sposób:
"Bóg który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, Będąc Panem nieba i ziemi, nie
mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi,
jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko."
(BW)
"Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w
świątyniach zbudowanych ręką.
2Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś
potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko."
(UBG)
Dzieje Apostolskie 17:24-25
Wszyscy wierzący są braćmi - różnią się jedynie stopniem dojrzałości, starszeństwa w wierze
(od Jezusa nie ma już kleru, stanu kapłańskiego), a ich przewodnikiem, nauczycielem jest,
bez żadnych pośredników, jedynie tylko sam Jezus - Słowo Boże, Biblia:
"(...) jeden tylko jest - Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz,
Ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest
przewodnik wasz, Chrystus,"
(BW)
"(...) Jeden bowiem jest wasz Mistrz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi
nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie. Niech też was
nie nazywają mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz, Chrystus."
(UBG)
Ewangelia Mateusza 23:8-10
Każdy wierzący, jest dla niewierzących kapłanem, w sensie pośrednictwa, dla poznania
prawdy o Bogu i Ewangelii, ale nie tylko to:
"I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie
chwała i moc na wieki wieków. Amen."
(BW)
"I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków.
Amen."
(UBG)
Objawienie Jana (Apokalipsa Jana) 1:6
"Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym,
ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do
cudownej swojej światłości; Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście
ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania
dostąpiliście."
(BW)
"Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym,
abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości; Wy,
którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym, wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście
miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście."
(UBG)
1. List Piotra 2:9-10
Jedynym legalnym kapłanem, w sensie składającego ofiarę przed Bogiem, jest tylko sam
Jezus Chrystus, który złożył raz na zawsze, skuteczną i całkowicie wystarczającą na całą
wieczność ofiarę, i to z własnej krwi:
"Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez
większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego
świata pochodzący, Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale
z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia."
(BW)
"Lecz Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, przez większy i
doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku; Ani nie przez
krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy
wieczne odkupienie."
(UBG)
List do Hebrajczyków 9:11-12
Nie istnieje żadna "bezkrwawa ofiara", ani "zadośćuczynienie" za grzech:
"(...), a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia [grzechów]."
(BT)
"(...), a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów."
(UBG)
List do Hebrajczyków 9:22
Obcowanie z Biblią, Słowem Bożym, to obcowanie z żywą, przenikającą i błogosławiącą
mądrością samego Boga. Tylko Słowo Boże może być, i jest, źródłem wiary i objawienia:
"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania
błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, Aby człowiek Boży był
doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."
(BW)
"Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do
wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego
dzieła w pełni przygotowany."
(UBG)
2. List do Tymoteusza 3:16-17
"Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić
zamiary i myśli serca; I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim,
przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym
musimy zdać sprawę."
(BW)
"Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające
aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne
stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami
tego, któremu musimy zdać sprawę."
(UBG)
List do Hebrajczyków 4:12-13
"Błogosławiony ten, który czyta, i ci którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co
w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski."
(BW)
"Błogosławiony ten, kto czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim
jest napisane, bo czas jest bliski."
(UBG)
Objawienie Jana (Apokalipsa Jana) 1:3
"A Jezus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej."
(BW)
"A Jezus im odpowiedział: Błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Boga."
(UBG)
Ewangelia Mateusza 22:29
"Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo
Chrystusa."
(BT)
"Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże."
(UBG)
List do Rzymian 10:17
Nie materia, ale czynnik duchowy - zapisana w DNA informacja, pierwotnie pochodząca od
Boga, jest podstawą życia biologicznego. Podobnie czynnik duchowy - zapisana w Biblii
informacja, pierwotnie pochodząca od umysłu tego samego Boga, jest podstawą życia
wiecznego. Jej odrzucenie prowadzi do śmierci:
"To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są
duchem i są życiem."
(BT)
"Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są
życiem."
(UBG)
Ewangelia Jana 6:63
"Odpowiedział Mu Szymon Piotr: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego."
(BT)
"I odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego."
(UBG)
Ewangelia Jana 6:68
Bożą wolą jest, aby wszyscy byli zbawieni, decyzja należy do człowieka:
“(Bóg) Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.”
(BW)
"(Bóg) Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy."
(UBG)
1. List do Tymoteusza 2:4
“Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz
okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby
wszyscy przyszli do upamiętania.”
(BW)
"Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem
nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty."
(UBG)
2. List Piotra 3:9
“A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot
wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.”
(BW)
"I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie
wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."
(UBG)
Ewangelia Jana 6:40
"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną."
(BW)
"Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z
nim wieczerzę, a on ze mną."
(UBG)
Objawienie Jana (Apokalipsa Jana) 3:20
* * *
Teraz mogę dodać, że Bóg, przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, zgodnie ze swoim
Słowem, zbawił mnie i moją rodzinę. Jesteśmy nowonarodzonymi, Biblijnymi Chrześcijanami,
członkami Kościoła - Ciała Chrystusa, wspólnoty wierzących, którego jedyną głową i opoką
jest sam Bóg, Pan Jezus Chrystus (List do Efezjan 1:20-23, 4:13-16, 5:23, List do Kolosan
1:15-22, Ewangelia Jana 10:27-30, Ewangelia Mateusza 16:18).
Zgodnie ze Słowem Bożym, Chrześcijanie, "Chrystusowcy", to wierzący w objawionego w
Słowie Bożym Pana Jezusa Chrystusa, jako wcielonego Boga, Pana i Odkupiciela - Jego
uczniowie (Dzieje Apostolskie 11:26), którzy jako żywe kamienie (gr. petros), stawiane na
opoce, skale (gr. petra), którą jest sam Pan Jezus Chrystus, budują Kościół (2. List Piotra
2:5, List do Efezjan 2:19-22).
Zbawienie dane przez Boga, to najważniejsze, fundamentalne wydarzenie
w naszym życiu!
"Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony,
a którym jest Jezus Chrystus."
(BW)
"Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus
Chrystus."
(UBG)
1. List do Koryntian 3:11
"Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie
narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego."
(BW)
"Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo,
nie może ujrzeć królestwa Bożego."
(UBG)
Ewangelia Jana 3:3
"Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe."
(BW)
"Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto
wszystko stało się nowe."
(UBG)
2. List do Koryntian 5:17
"Wszystkim tym jednak, którzy Je (Słowo - Jezusa) przyjęli, dało moc, aby się stali
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego"
(BT)
"Lecz wszystkim tym, którzy go (Jezusa - Słowo) przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to
jest tym, którzy wierzą w jego imię;"
(UBG)
Ewangelia Jana 1:12
Znalazła też swoje wypełnienie Boża Obietnica:
"A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym
swoim sercem, Objawię się wam (...)."
(BW)
"Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem. I dam wam
się znaleźć, mówi PAN, (...)"
(UBG)
Księga Jeremiasza 29:13,14
“Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku
zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, Bo usprawiedliwienie
Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć
będzie.”
(BW)
"Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla
każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość
Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary."
(UBG)
List do Rzymian 1:16-17
* * *
Oby Twoja, osobista refleksja, miała na względzie jedynie PRAWDĘ:
"Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu
mnie bijesz?"
(BW)
"Jezus mu odpowiedział: Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego
mnie bijesz?"
(UBG)
Ewangelia Jana 18:23
"(...) Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest słów Bożych
słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście."
(BW)
"(...) Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy
dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga."
(UBG)
Ewangelia Jana 8:46-47
" (...) Odpowiedział mu Jezus: (...) Każdy kto z prawdy jest, słucha głosu mego."
(BW)
"(...) Jezus mu odpowiedział: (...) Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu."
(UBG)
Ewangelia Jana 18:37
"Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i
nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę."
(BW)
"Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości
ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości."
(UBG)
List do Rzymian 1:18
"(...), którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, Aby zostali osądzeni
wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości."
(BW)
"(...), którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im
silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu; Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli
prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. "
(UBG)
2. List do Tesaloniczan 2:10-12
“Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli: Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej
was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie;”
(BW)
"Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im: Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was
słuchać niż Boga."
(UBG)
Dzieje Apostolskie 4:19
"Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem,
opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; Gdyż w nim
mieszka cała pełnia boskości,"
(BW)
"Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte
na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała
pełnia Bóstwa."
(UBG)
List do Kolosan 2:8
"Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu,
uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A
świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne a to życie jest w Jego Synu."
(BT)
"Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę,
bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał
nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu."
(UBG)
1. List Jana 5:10-11
"Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą
życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i
twoje potomstwo, miłując Pana, Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego,
gdyż w tym jest twoje życie (...)"
(BW)
"Biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię, że położyłem przed tobą życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo; I miłował
PANA, swego Boga, słuchał jego głosu i do niego lgnął. On bowiem jest twoim życiem (...)"
(UBG)
5. Księga Mojżeszowa (Powtórzonego Prawa) 30:19-20
"i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi."
(BW)
"I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli."
(UBG)
Ewangelia Jana 8:32
* * *
Mariusz Rapicki

14-11-2017


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://czyzdrowiejestnajwazniejsze.blogspot.com/
https://ishealththemostimportant.blogspot.com/
https://yavlyayetsyazdorovyenaiboleyevazhnym.blogspot.com/
https://lasanteestellelaplusimportante.blogspot.com/
https://eslasaludlomasimportante.blogspot.com/