Zgromadzamy się w imię Pana Jezusa Chrystusa. Mt 18,20

 

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa: ul. Łazienna 24  w każdą niedzielę o godz. 10.00

 

DOŚĆ RELIGII !

 

 

 

    Wielu z nas zna ten problem. Wierzymy w Boga, lecz jesteśmy sceptyczni co do religii. Czasami wydaje się, że ona jest bardziej zainteresowana polityką i pieniędzmi niż ludźmi. Widzimy jak ludzie praktykują obrzędy i tradycje tylko dlatego, że odczuwają nacisk by tak robić. Trzeba tez przyznać, że chociaż religia sprawia, iż człowiek wygląda dobrze w oczach innych, brakuje jej mocy by przemienić serce człowieka. Ale jest dobra wiadomość?! Bóg nie interesuje się tym, jak bardzo jesteś religijny. Interesuje się tym, jak bardzo jesteś pokorny.
    „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” 1P 5,5.
On nie interesuje się zewnętrznymi ceremoniami i pięknymi kościołami. Interesuje się sercem człowieka.
    „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości” Mt 23,27.

Bóg nie potępia nas za brak religijności. Jesteśmy potępieni za brak sprawiedliwości, niezależnie od tego czy jesteśmy religijni czy nie. I na tym polega problem – wszyscy jesteśmy grzesznikami.
    „Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego” Rz 3,10.
Ale jest jeszcze lepsza wiadomość! Jezus Chrystus przyszedł na świat i zmarł na krzyżu, aby zbawić (uratować) grzeszników (1Tm 1,15; 1P 3,18).  
    „Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników”  Mt 9,13.
Innymi słowy, ktokolwiek, kto w pokorze przyzna, że jest grzesznikiem może otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów. Na takie zbawienie nie można zasłużyć. Obrzędy i tradycje nie mają żadnej mocy by zapewnić nam przebaczenie. To Boża łaska przynosi zbawienie. Łaska to dobroć, na którą nie można zasłużyć. Trzeba ją przyjąć jako dar od Boga (Ef 2,8-9; Rz 6,23). Boża obietnica przebaczenia jest pewna dla wszystkich, którzy odwrócą się od grzechu, uwierzą w Jezusa i poproszą Go o zbawienie.
    „Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu...Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony” Rz 10,9-10,13.